LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Pak je voordeel!

Dubieuze debiteuren
Als u debiteuren heeft die waarschijnlijk niet gaan betalen kunt u nu alvast een voorziening hiervoor opnemen. Loop hier kritisch doorheen, immers het debiteurengedrag zal ook binnen uw onderneming ongunstiger zijn geworden. De winst wordt hierdoor lager. Vergeet u ook niet de omzetbelasting op deze debiteur terug te vragen. Dit doet u middels een verzoek aan de inspecteur, voeg hierbij bewijsstukken inzake de oninbaarheid.

 

Verlies beschikking
Als u in 2008 of 2009 een verlies heeft gemaakt kunt u dit wellicht met winsten verrekenen. De aanslag (verliesbeschikking) moet hiertoe wel zijn opgelegd. Vooruitlopende op de definitieve aanslag kunt u de inspecteur vragen om een carry back beschikking, deze voorlopige teruggaaf wordt veelal verleend voor 80% van het uiteindelijke verlies. U moet wel de aangifte vennootschapsbelasting hebben ingediend

Zuinige auto’s

U kunt voor zuinige auto’s investeringsaftrek krijgen en daarnaast kunt u deze auto’s willekeurig afschrijven. Vanaf 2010 is ook de  motorrijtuigenbelasting vervallen.

Sneller afschrijven

Ondernemers kunnen hun investering in 2010 of 2011 in 2  jaar afschrijven. Deze afschrijving geldt niet voor
- woningen en bedrijfsgebouwen (en grond)
- personenauto’s (tenzij taxi’s en 14% bijtelling auto’s)
- software en goodwill
- bedrijfsmiddelen die worden verhuurd (langdurig)

 

Controleer op lagere WOZ-waarde in 2011
Elke gemeente geeft normaliter binnen acht weken na 1 januari 2011 de WOZ-beschikking 2011 naar de waardepeildatum 1 januari 2010 af. De WOZ-beschikking wordt meestal opgenomen in de aanslag onroerende zaakbelasting. Als de woning volgens u te hoog gewaardeerd is, kunt u tegen de WOZ-beschikking in bezwaar gaan. De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking hebben ontvangen. Laat u de bezwaartermijn onverhoopt verstrijken, dan kunt u niet meer in beroep gaan bij de rechter. Vanaf 22 oktober 2010 is de bezwaarprocedure versoepeld: het verschil tussen de vastgestelde waarde en de door u voorgestane waarde hoeft niet meer aan een minimum te voldoen. U kunt dus altijd bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde.

TIP!

Maak bezwaar tegen een volgens u te hoge WOZ-waarde, ook al gaat het om een kleine waardevermindering. Maar let wel: op het moment dat u bezwaar maakt, mag de WOZ-beschikking nog niet definitief vaststaan.