LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Minimumloon voor Zelfstandige zonder Personeel ?

Minimumloon voor Zelfstandige zonder Personeel ?

 

Werken met zelfstandigen geniet steeds vaker de voorkeur bij werkgevers. Zelfstandigen zonder personeel (zzp) werken veelal op basis van een opdrachtovereenkomst, waardoor de opdrachtgever kan besparen op loonkosten en werknemerspremies. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat het minimumloon ook voor zzp’ers gaat gelden.

 

Financieel probleem

Veel zzp’ers zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en bouwen geen pensioen op. Hierdoor komen ze in de toekomst mogelijk in financiële problemen. Strengere regels moeten zzp’ers beschermen tegen een loon lager dan het minimum. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Wet minimumloon zo uitbreiden dat ook zzp’ers onder deze wet vallen. Verschillende politieke partijen vinden dit niet voldoende en ze pleiten voor een minimumbeloning van 150% van het wettelijke minimumloon.

 

Veel zelfstandige zijn bang dat een dergelijk voorstel het einde betekent van de zelfstandigheid. Tevens is er een grote kans dat opdrachtgevers het minimumtarief dat gaan hanteren als standaardtarief.