LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Mogelijkheid kleine suppleties in omzetbelasting

Mogelijkheid kleine suppleties in omzetbelasting
 

Met ingang van 1 januari 2012 is voor (onder meer) de omzetbelasting op grond van artikel 10a AWR een informatieverplichting van kracht. Zodra een belastingplichtige constateert dat hij een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor te veel of te weinig belasting is betaald, moet hij door middel van een suppletieformulier de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekken.

 

Deze suppletie dient zo spoedig mogelijk te worden gedaan en wel op de door de inspecteur aangegeven wijze. Op het niet voldoen aan deze informatieplicht staat een vergrijpboete van maximaal 100% van het belastingbedrag.

 

 

 

Deze suppleties worden ook verzorgd door Account Service, bel voor een afspraak 076-5153367