LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Normrente personeelsleningen 2012 2,85%

Normrente personeelsleningen 2012 2,85%

 

De normrente voor personeelsleningen stijgt per 1 januari 2012 van 2,5% naar 2,85%. Een dergelijke lenig levert de werknemer voordeel op. Uw onderneming rekent waarschijnlijk een lager rentepercentage dan andere kredietverstrekkers. De Belastingdienst hanteert de normrente om het belaste voordeel te berekenen.

Het rentevoordeel dat de werknemer heeft, berekent u door het geleende bedrag te vermenigvuldigen met het verschil tussen de normrente en de rente die u werkelijk aan de werknemer in rekening heeft gebracht. Als u een renteloze lening aan de werknemer verstrekt, is het te belasten rentevoordeel over 2012 dus 2,85%. U hoeft dit niet per loontijdvak tot het loon te rekenen, het mag ook in één keer aan het einde van het kalenderjaar. Hanteert uw onderneming de werkkostenregeling, dan geldt de normrente niet. Het rentevoordeel bij personeelsleningen is dan belast tegen de waarde in het economische verkeer. Deze waarde bepaalt u door de rente van verschillende banken te vergelijken. De gemiddelde rente is de waarde in het economisch verkeer.

Soms kan rentevoordeel onbelast blijven

In sommige gevallen kan het rentevoordeel van de personeelslening onbelast blijven (oude regels) of op nihil gewaardeerd worden (werkkostenregeling). Daarvan is onder voorwaarden sprake als de werknemer de lening gebruikt voor aanschaf of onderhoud van zijn eigen woning. Onder de werkkostenregeling geldt ook voor een lening voor de aanschaf van een (elektrische) fiets een nihil waardering.