LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Herstelplannen

Herstelplannen raken 7,5 miljoen deelnemers

 

103 pensioenfondsen hebben in rapportage aan de Nederlandsche bank aangegeven te moeten korten op de pensioenen. Deze voorgenomen korting is noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn.

 

De herstelplannen raken in totaal circa 7,5 miljoen actieve deelnemers, gepensioneerden en zogenoemde slapers. Hier zitten overigens wel dubbelingen bij van deelnemers die van werkgever zijn gewisseld en niet aan waardeoverdracht hebben gedaan. De totale pensioenverplichtingen van deze fondsen bedraagt ongeveer € 390 miljard. De fondsen kosten gemiddeld 2,3%.

Gepensioneerden zullen het direct merken in de pensioenuitkering die zij vanaf april 2013 ontvangen. Bij werknemers worden de opgebouwde aanspraken verlaagd.

 

Voor de meeste fondsen geldt dat korten pas op 1 april 2013 aan de orde is. Een definitief besluit hierover wordt door de fondsen genomen op basis van de financiële positie per ultimo 2012. Acht fondsen voeren, al dan niet in combinatie met een voorgenomen korting in 2013, al per 1 april 2012 een korting door. De gemiddelde korting die zij willen doorvoeren, is 6,8 %