LinkedInFacebooktwitterGoogle+
 • Van Gurp Financieel Advies
 • Beverweg 78
 • 4817 LP Breda
 • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Willekeurige afschrijvingen?

Om de economie te stimuleren heeft de overheid een crisismaatregel bedacht die voor vele ondernemers (natuurlijk persoon of BV) voordelen kan bieden, de willekeurige afschrijving. U kunt investeringen in 2009 en 2010 op een veel snellere manier afschrijven. Investeringen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 kunt u in 2 jaar afschrijven en u moet de verplichting aangaan en in gebruik nemen voor 1 januari 2012. De regeling zou duren tot en met 2010 en is verlengd met 2011.
Voor wie?
De regeling geldt voor eenmanszaken, vof, maatschappen, coöperaties, BV's en NV's.
Welke investeringen?
De regeling geldt voor investeringen in zaken die voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt. Het gaat dus niet om productiegoederen, voorraden en beleggingen. Meestal gaat het hierbij om investeringen boven de 450 euro, investeringen beneden deze waarde mag u ineens ten laste van de winst brengen. Voorbeelden zijn:
 • Computers
 • Bedrijfsauto's
 • Milieuvriendelijke personenauto's (0% en 14% bijtelling)
 • Taxi's
 • Vrachtwagens
 • Machines
Voor welke investeringen geldt de regeling niet?
De regeling inzake de willekeurige afschrijving geldt niet voor:
 • Grond
 • Gebouwen
 • Weg- en waterbouw projecten
 • Dieren
 • Auto's, bromfietsen en motoren
 • Immateriele activa (zoals goodwill en software)

 

voorbeeld:
U koopt een machine voor 200.000 euro, normaal schrijft u hierover 20.000 euro per jaar af. U mag nu 100.000 euro per jaar afschrijven. Als u in 2010 hierdoor een verlies maakt kunt u dit verlies verrekenen met de winst over 2007, 2008 of 2009. Op deze wijze realiseert u belastingvoordeel van netto 16.000 euro (20% van de extra afschrijving ad 80.000 euro)