LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Nieuwe kantonrechtersformule in de maak

Nieuwe kantonrechtersformule in de maak
 

30 juli 2012 - Als het aan de Nederlandse kantonrechters ligt, komt er een nieuwe kantonrechtersformule. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt door deze formule afhankelijk van de kansen van een werknemer op de arbeidsmarkt. Hoogopgeleiden met een goed arbeidsmarktperspectief zullen hierdoor vaak een lagere ontslagvergoeding krijgen dan laagopgeleiden die moeilijker aan een nieuwe baan kunnen komen. In het najaar moet de richtlijn voor de nieuwe formule klaar zijn.

Op dit moment spelen het aantal gewerkte jaren en de leeftijd van de werknemer nog een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Onlangs gaven kantonrechters tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer echter aan dat zij deze zogenoemde factor A willen schrappen uit de kantonrechtersformule. In plaats daarvan moet in de nieuwe formule het perspectief van een werknemer op de arbeidsmarkt worden meegenomen. Als de plannen doorgaan, krijgen werknemers met een lang dienstverband met goede kansen op de arbeidsmarkt straks een lagere ontslagvergoeding.

Eén formule voor alle ontslagzaken
 

Daarnaast moet er volgens de kantonrechters één formule komen voor alle ontslagzaken. Op dit moment kan een werknemer alleen een ontslagvergoeding krijgen bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Beëindigt de werkgever het dienstverband via UWV WERKbedrijf, dan krijgt de werknemer geen vergoeding. De werknemer kan het ontslag dan wel achteraf aanvechten bij de kantonrechter. Als de rechter de werknemer dan in zijn gelijk stelt, kan hij alsnog een vergoeding krijgen, maar deze is vaak een stuk lager.

In het najaar in de praktijk brengen
 

De kantonrechters verwachten in het najaar klaar te zijn met de nieuwe formule en deze dan direct in de praktijk te kunnen brengen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Een ontslagroute zonder preventieve toets’ heeft minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd over de hervorming van het ontslagrecht. Hierin stelde hij voor om voor de hoogte van de ontslagvergoeding een norm te hanteren van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Het is nog niet duidelijk op welke manier de plannen van de kantonrechters geïntegreerd zullen worden in het voorstel van minister Kamp.