LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Tijdig ingrijpen bij burn-out-verschijnselen

Tijdig ingrijpen bij burn-out-verschijnselen

Voel jij je wel eens gestrest tijdens je werk? Dat is op zich niet bijzonder, want een leven zonder stress is bijna ondenkbaar. Wel zijn er aanwijzingen dat mannen en vrouwen hier verschillend mee omgaan.

Van alle mensen die zeggen stress te ondervinden, krijgt 33% van de mannen medische en psychische klachten, terwijl dit percentage bij vrouwen op 50% ligt. Dit heeft Psychological Bulletin al in 2006 gepubliceerd.
Voor dit verschil zijn diverse verklaringen mogelijk; dat vrouwen hun klachten makkelijker uiten dan mannen bijvoorbeeld. Er zijn ook artsen die denken dat vrouwen sterker beïnvloed worden door lichamelijke prikkels. Dit gecombineerd met het gegeven dat vrouwen vaak op alle fronten moeten blijven functioneren, kan verklaren waarom vrouwen uiteindelijk eerder een burn-out krijgen.

Wees alert op burn-outsymptomen

Het kan in ieder geval geen kwaad om alert te zijn op mogelijke symptomen van burn-out, waar je dan gedurende een langere periode last van ondervindt:

  • vermoeidheid, lusteloosheid, concentratieproblemen, hoofdpijn en slapeloosheid;
  • hartkloppingen, snelle polsslag en ademhalingsproblemen;
  • heftige emoties (droefheid, depressie, woede, frustratie);
  • veranderend gedragspatroon (meer of minder eten/roken;
  • verlies van gevoel voor humor;
  • vage lichamelijke klachten zoals spijsverteringsklachten en gewrichtsklachten