LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Werkruimte in woning soms ook privévermogen

Werkruimte in woning soms ook privévermogen

 

U mag onder bepaalde voorwaarden uw eigen woning rekenen tot het ondernemersvermogen. U moet dan wel minimaal 10% van de ruimte in uw woning gebruiken voor ondernemingsdoeleinden. In een recente zaak moest een ondernemer zijn eigen woning toch tot het privévermogen rekenen, omdat hij niet minimaal 10% van zijn eigen woning voor ondernemingsdoeleinden gebruikte.

 

De man in deze zaak had een arbeidsovereenkomst bij een universiteit. Daarnaast werkte hij als zelfstandige op verschillende vlakken van financiën, projectbegeleiding, juridische dienstverlening en het samenstellen van jaarrekeningen. Dit deed hij vanuit zijn eigen woning. De man vond dat zijn gehele woning vanaf 1 januari 2007 tot het ondernemingsvermogen behoorde.

 

Pand behoort niet tot ondernemingsvermogen

Rechtbank Arnhem was het met hem eens en verklaarde het beroep van de man gegrond. De belastinginspecteur was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep. Hof Arnhem oordeelde dat het pand niet tot het ondernemingsvermogen gerekend kon worden. Ook boog de Hoge Raad zich over deze zaak. De Hoge Raad was het eens met het oordeel van hof Arnhem. Van de oppervlakte van het pand werd namelijk minder dan 10% gebruikt voor ondernemingsdoeleinden. Het deel dat de man als werkruimte gebruikte, viel daarom verplicht onder het privévermogen. De inspecteur kreeg dus zijn gelijk.