LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


BTW wijziging

Wijziging BTW-tarieven

Er is sprake van een wijziging BTW tarieven in 2012. Het hoog BTW-tarief gaat op 1 oktober 2012 naar 21%  en het BTW-tarief op podiumkunsten op 1 juli 2012 terug naar 6%. Hierover heeft een meerderheid van de Tweede Kamer onlangs een akkoord gesloten. Het betreft een pakket maatregelen dat het begrotingstekort met ingang van 2013 dient te beperken. In het pakket zijn twee BTW-maatregelen aangekondigd die al in 2012 zullen worden ingevoerd.

BTW-maatregelen

De BTW-maatregelen betreffen enerzijds een verhoging van het hoge BTW-tarief per 1 oktober aanstaande van 19% naar 21% en anderzijds een verlaging van het BTW-tarief op podiumkunsten per 1 juli aanstaande van 19% naar 6%. Voor de goede orde vermelden wij dat het BTW-tarief voor kunstwerken vooralsnog niet onder deze wijziging BTW tarieven valt.

Overgangsregelingen

Naar verwachting zullen hierbij ook overgangsregelingen worden ingevoerd voor diverse situaties, zoals:
- een (vooruitbetalings)factuur die vóór de wijzigingsdatum van het BTW-tarief wordt uitgereikt terwijl de prestatie erna plaatsvindt;
- een factuur die na de wijzigingsdatum van het BTW-tarief wordt uitgereikt terwijl de prestatie vóór de wijzigingsdatum heeft plaatsgevonden;
- levering van onroerende zaken na de wijzigingsdatum van het BTW-tarief terwijl de koopovereenkomsten al vóór de wijzigingsdatum zijn gesloten
.

Verwachte overgangsregelingen

Naar verwachting zal het Ministerie van Financiën met overgangsregelingen komen die vergelijkbaar zijn met de overgangsregelingen die gebruikt zijn bij de laatste aanpassing van het hoge BTW-tarief in 2001. De essentie van deze overgangsregelingen is dat de feitelijke prestatiedatum in beginsel bepalend is voor het BTW-tarief, met uitzondering van de oplevering van onroerende zaken. Het uitreiken van vooruitbetalingsfacturen zal er dan niet toe leiden dat het huidige BTW-tarief nog van toepassing is (behoudens bij de oplevering van onroerende zaken).

Overige praktijkgevolgen

De wijziging van de BTW-tarieven zal in de praktijk diverse gevolgen (kunnen) hebben, zoals benodigde aanpassingen in uw administratie en facturatie, aanpassing van uw prijsstelling en/of verandering van uw kostprijs. Dit laatste is het geval voor (gedeeltelijk) BTW-vrijgestelde ondernemers en niet-BTW-ondernemers.

.