LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Overbruggingsregeling AOW per 1 januari 2013

Overbruggingsregeling AOW per 1 januari 2013

VVD en PvdA willen per 1 januari 2013 een overbruggingsregeling inzetten voor werknemers die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de stijging van de AOW-leeftijd. Het gaat om mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling. De overbruggingsregeling moet de reeds opgestelde voorschotregeling vervangen. Dit blijkt uit het regeerakkoord dat afgelopen maandag bekend werd gemaakt.

In het deelakkoord, de aanvulling op de begroting 2013, hadden VVD en PvdA al voorgesteld om de voorschotregeling te vervangen door de overbruggingsregeling. Deze plannen zijn nu ook in het regeerakkoord opgenomen. De overbruggingsregeling richt zich op werknemers die per 1 januari 2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en een laag inkomen hebben (150% van het wettelijk minimumloon). De regeling krijgt ook een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mochten er praktische bezwaren zijn tegen de invoering van de regeling per 1 januari 2013, dan wordt de regeling later ingevoerd, maar wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Voorschotregeling AOW afgeschaft

De voorschotregeling is onderdeel van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (pdf) die onlangs was goedgekeurd door de Eerste Kamer. De voorschotregeling moest ervoor zorgen dat werknemers die in de jaren 2013 tot en met 2015 65 jaar oud worden een voorschot op hun AOW kunnen krijgen in de vorm van een renteloze lening. Het voorschot wordt vervolgens verrekend met het later te ontvangen ouderdomspensioen. Als de plannen uit het regeerakkoord doorgaan, wordt de voorschotregeling geschrapt en vervangen door de overbruggingsregeling.

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 21-11-2012