LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Stel uw bedrijf voor:

Door: Ilja van de Ree, mediator & organisatie adviseur

 

Mediators van De Raad van Mediators worden ingezet bij zowel conflicten binnen als tussen organisaties, bij problemen tussen natuurlijke personen en organisaties en tussen natuurlijke personen onderling. Het doel daarbij is om altijd de beste kwaliteit mediation te bieden en conflicten binnen afzienbare tijd op te lossen. RvM-mediation kenmerkt zich door professionaliteit, afhandelingssnelheid en kostenbeheersing.

 

In geval van een conflict, van welke aard ook, kunt u geld besparen. Door te kiezen voor het oplossen van een conflict via een advocaat en/of rechtbank bent u meestal ontzettend veel geld kwijt en dit heeft niet altijd het gewenste resultaat (u kunt ook verliezen!). Daarnaast worden relaties tussen partijen er vaak niet beter op. Mediation daarentegen kent alleen winnaars: de belangen van alle partijen worden gewaarborgd, het uitgangspunt is respect voor elkaar, uw relatie met de andere partij verbetert en u bespaart een enorm bedrag aan kosten. Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit blijkt een eeuwenoud, beproefd en constructief concept. Een geschil wordt, vrij van emotie, duidelijk in kaart gebracht. In samenspraak wordt naar een wijze, passende oplossing gezocht. Een oplossing die beide partijen tot tevredenheid stemt.

Vanuit de Raad van Mediators wordt een grote betrokkenheid ingezet om conflicten naar behoren af te wikkelen en partijen te bewegen de gang naar de rechter te voorkomen. Tevens wordt gebruik gemaakt van inspanning om de conflicterende partijen op basis van gelijkwaardigheid weer aan het praten te krijgen. De centrale gedachte hierbij is dat met het voorkomen van een rechtsgang, de betrokken partijen het meest gebaat zijn met als resultaat zo min mogelijk schade aan beide kanten.

 

De Raad van Mediators levert een maatschappelijke bijdrage aan het verminderen van juridische conflicten in Nederland en biedt een uniek concept voor mediators die op een positieve manier willen bijdragen aan een mooiere samenleving waarbij de klant voorop staat als men er samen even niet meer uitkomt!

 

Meer informatie kunt u vinden op: www.deraadvanmediators.nl

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 26-11-2012