LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


VAR-verklaring

Als zzp-er krijgt u ongetwijfeld met enige regelmaat de vraag of u een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kunt overleggen. Deze biedt uw opdrachtgever duidelijkheid over uw ondernemerschap. De Belastingdienst kan uw inkomsten als winst uit onderneming (VAR-Wuo) of als resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-Ruo) beoordelen:

·         Met een VAR-Wuo wordt u aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Uw opdrachtgever loopt geen risico dat hij achteraf loonbelasting en premie werknemersverzekeringen moet betalen

·         Worden uw opdrachten als resultaat uit overige werkzaamheden beoordeeld (VAR-Ruo ), dan komt u niet in aanmerking voor de aftrekposten voor ondernemers. Als de opdrachtgever meent dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, dan zal hij loonheffingen inhouden en afdragen.

 

Welke kosten zijn wel/niet aftrekbaar:

Niet:

·         Werkruimte thuis (met uitzonderingen);

·         Het telefoonabonnement thuis;

·         Algemene literatuur;

·          Kleding en persoonlijke verzorging;

·         Apparatuur en instrumenten die niet tot het ondernemingsvermogen horen;

·         Geldboeten;

·         Vaartuigen voor representatieve doeleinden

 

Wel:

·         De zakelijke telefoongesprekken thuis;

·         Vakliteratuur;

·         Werkkleding; aktetas e.d.;

·         Auto van de zaak;

·         Zakelijke kosten eigen auto;

·         Zakenlunches;

·         Congressen;

·         Sponsoring;

 

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 13-12-2012