LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Fiscaal partner

Voor de inkomstenbelasting wordt u automatisch als fiscaal partner beschouwd als u:

·         Gehuwd of geregistreerd partner bent;

·         Ongehuwd samenwoont of een huisgenoot heeft en aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als u geheel 2012 ongehuwd was en ook geen huisgenoot had of met iemand ongehuwd samenwoonde dan is fiscaal partnerschap bij u niet aan de orde.

 

Voor- en nadelen van fiscaal partnerschap

Voordelen:

·         U mag de heffingskortingen toewijzen aan de minstverdienende partner;

·         U kunt de negatieve inkomsten uit eigen woning naar eigen inzicht onderling verdelen en zo fiscaal voordeel halen;

·         U kunt uw vermogen en spaargeld onderling verdelen;

·         Als uw partner meewerkt n uw onderneming, heeft hij of zij recht op meewerkaftrek.

 

Nadelen:

·         U komt eerder in aanmerking voor de aanmerkelijk belangregeling. Deze regeling geldt als u of uw partner een aandelenbelang van 5% of meer in een bv heeft. Bij fiscaal partnerschap worden de belangen van beide partners bij elkaar geteld.

·         Om voor aftrek van ziektekosten in aanmerking te komen, moeten deze kosten een bepaalde drempel te boven gaan. Bij fiscaal partnerschap is deze drempel gerelateerd aan het gezamenlijke inkomen en niet aan één inkomen en dus hoger.

 

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 13-12-2012