LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Vaststellen WOZ-waarde

Vaststellen WOZ-waarde
Veel gemeenten in de fout met vaststellen WOZ-waarde
 

In tientallen gemeenten is veel mis met het vaststellen van de WOZ-waarde. Zeventig gemeenten deden hun werk zelfs dermate slecht, dat ze onder verscherpt toezicht zijn gesteld van de Waarderingskamer. Gemeenten die onder toezicht zijn gesteld, krijgen 2 tot 3 keer per jaar een controle, in plaats van de gebruikelijke 1 keer per jaar. De wethouder van zo’n gemeente moet zich bij die controles verantwoorden over de aanpak en verbetering van de geconstateerde problemen.

 

De dalende huizenprijzen zijn de voornaamste oorzaak dat gemeenten steeds meer klachten krijgen van inwoners over de vaststelling van de WOZ-waarde van hun woning. Gemeenten lopen achter de feiten aan en schatten de waarde van de huizen te hoog in. Maar omdat gemeenten steeds meer taken naar zich toe geschoven krijgen en moeten bezuinigen op personeel, kunnen ze dikwijls niet adequaat met al de bezwaren omgaan, stelt de Waarderingskamer. Daarnaast zijn er steeds meer professionele bureaus die mensen aanbieden, soms op no-cure-no-pay-basis, de vaststelling van de WOZ-aanslag aan te vechten. Dit zorgt voor een grote toename van de werkdruk bij gemeenten.

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 12-03-2013