LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Werkkostenregeling uitgesteld

Werkkostenregeling uitgesteld
Werkkostenregeling een jaar uitgesteld
 

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de verplichte overstap naar de werkkostenregeling (WKR) uitgesteld tot 1 januari 2015. Om het gebruik van de WKR te stimuleren wil hij de regeling vereenvoudigen en de administratieve lasten verminderen. De staatssecretaris is bezig om te onderzoeken hoe hij dit kan doen.

 

In het bericht ‘Werkkostenregeling in 2014 niet definitief?’ kon u al lezen dat er plannen waren voor een verlenging van de keuzeperiode voor een regime voor vergoedingen en verstrekkingen. Tot nu toe is nog maar zo’n 20% van de organisaties overgestapt op de WKR. De meeste werkgevers houden vast aan de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen, omdat de WKR nogal ingewikkeld is en veel voorbereiding vergt. Dit maakt de overstap vooral voor kleine en middelgrote organisaties niet aantrekkelijk. De verplichte invoering van de WKR is nu uitgesteld tot 1 januari 2015.

 

Vereenvoudiging van de WKR

Staatssecretaris Weekers heeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) laten weten dat hij de WKR pas verplicht wil stellen als deze is vereenvoudigd. Hij denkt dit te kunnen doen door de loonbelastingwetgeving beter te laten aansluiten op wat werkgevers in de praktijk als loon beschouwen. Nu is het bijvoorbeeld alleen mogelijk om een tablet of laptop onbelast aan een werknemer ter beschikking te stellen als hij het apparaat ook op de werkplek gebruikt. Weekers laat onderzoeken of dit werkplekcriterium kan worden vervangen door een logischere toets. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een noodzakelijkheidscriterium, waarbij zo’n apparaat niet als loon telt zolang de werknemer het voor zijn werk nodig heeft.

 

Verlichting van administratieve lasten

De staatssecretaris wil ook de administratieve verplichtingen verlichten. Het is bijvoorbeeld erg lastig voor kleine organisaties dat ze hun BTW-aangifte per kwartaal moeten doen, terwijl ze de aangifte en afdracht van loonheffingen maandelijks moeten regelen.

De mogelijkheden voor vereenvoudiging van de WKR worden momenteel verkend. Via een internetconsultatie worden ook andere verbetermogelijkheden aan het bedrijfsleven voorgelegd. Naar verwachting wordt de verkenning binnen een maand aan de Tweede Kamer aangeboden.

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 12-03-2013