LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Periodieke gift zonder notaris

Periodieke gift zonder notaris

Periodieke gift zonder notaris

 Wie zegt minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag te schenken aan een goed doel, kan die gift aftrekken zonder dat daarbij een drempel of maximum geldt. Tot nu toe moet de toezegging notarieel worden vastgelegd. Al enige tijd waren er plannen om de notariële akte niet langer verplicht te stellen en met een alternatief daarvoor te komen. Staatssecretaris Weekers heeft nu bekend gemaakt dat hij een ‘werkbaar alternatief’ heeft gevonden.

Het voornemen is nu om vanaf 1 januari 2014 aftrek van periodieke giften ook toe te staan als er een schenkingsovereenkomst is tussen de gevende en ontvangende partij. Op www.belastingdienst.nl komt hiervoor een eenvoudige modelschenkingsovereenkomst beschikbaar. Aftrek als periodieke gift is alleen mogelijk als zowel de gevende als de ontvangende partij die overeenkomst in hun administratie bewaren aan de hand van een afschrift.

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 26-06-2013