LinkedInFacebooktwitterGoogle+
 • Van Gurp Financieel Advies
 • Beverweg 78
 • 4817 LP Breda
 • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Soorten kosten

Soorten kosten

Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben, zoals onderhoudskosten en rente. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Zakelijke kosten waarmee u als (startende) ondernemer te maken kunt krijgen, zijn:

 • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming
 • inschrijving in het Handelsregister
 • huur van bedrijfsruimte
 • briefpapier en ander correspondentiemateriaal
 • inrichting van een kantoor of werkplaats

 

Alle kosten die betrekking hebben op één jaar, trekt u volledig af in het jaar waarin u ze hebt gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • lonen en andere personeelskosten
 • kosten van huur, verlichting, verwarming en dergelijke
 • kosten van grondstoffen, goederen en diensten die u inkoopt voor het maken van omzet door de onderneming in dat jaar
 • kosten die te maken hebben met het jaarlijkse onderhoud van bedrijfsmiddelen
 • kosten van zaken met een geringe waarde

 

Er zijn twee redenen waarom u sommige kosten niet in één keer mag aftrekken. In de eerste plaats kunnen de kosten te maken hebben met de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Dat zijn uw investeringen. Deze kosten kunt u pas aftrekken naarmate de investeringen in waarde verminderen: het zogenoemde afschrijven. In de tweede plaats mag u vooruitbetaalde kosten, dat wil zeggen de kosten die betrekking hebben op meerdere jaren, pas aftrekken in de jaren waarin uw onderneming nut heeft van die kosten.

De aanschafkosten van zaken die u een aantal jaren in uw onderneming gebruikt, moet u gespreid over die jaren van de opbrengsten van uw onderneming aftrekken. Op de meeste bedrijfsmiddelen schrijft u af. Voorbeelden zijn:

 • gebouwen
 • auto's
 • machines
 • inventaris
 • duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de zogenoemde materiële bedrijfsmiddelen)

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 26-06-2013