LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Mogelijkheden om de winst te verlagen

Elke ondernemer kan op een relatief eenvoudige manier zijn winst verlagen door kritisch naar zijn balans te kijken. Vaak is het mogelijk een voorziening voor verwachte uitgaven te vormen of kan een vordering worden afgewaardeerd die onvolwaardig is geworden.

 

Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013

In 2013 bestaat voor ondernemers in de inkomstenbelasting opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen. Dit is mogelijk wanneer de investering in het nieuwe bedrijfsmiddel plaatsvindt in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013.

 

Lagere belasting door toevoeging aan oudedagsreserve

Ondernemers die winst maken, kunnen een deel van die winst aanwenden voor een oudedagsreserve. Deze toevoeging aan de oudedagsreserve verlaagt de verschuldigde inkomstenbelasting.

 

Aftrek lijfrentepremies verandert door wijziging pensioenrichtleeftijd

Naar aanleiding van de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 wijzigen ook de Witteveenkaders voor de aftrek van lijfrentepremies in de inkomstenbelasting. Een lijfrentepremie moet uiterlijk op 31 december 2013 zijn betaald, wil deze nog tot aftrek kunnen komen in 2013.

 

T-biljet indienen

Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In dat geval kan het te veel ingehouden bedrag aan loonbelasting via een T-biljet worden teruggevraagd.

 

Verlenging verhuisregelingen eigen woning

De tijdelijke verlenging van de termijn van de verhuisregelingen is met nog eens een jaar verlengd en blijft ook in 2014 van toepassing.

 

Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen

Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak bestaan op een middelingsteruggave.Dit houdt in dat het inkomen van drie jaren in gelijke delen over de drie jaren wordt verdeeld.

 

Willekeurige afschrijving voor starters

Startende ondernemers kunnen over hun investeringen tot een maximum van € 306.931 willekeurig afschrijven. Als de startende ondernemer dat wenst, kan hij in één keer tot op de restwaarde afschrijven.

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 06-12-2013