LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Wijzigingen arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht
Op 1 juli 2014 vinden wijzigingen in het arbeidsrecht plaats, die nogal ingrijpend zijn. Deze veranderingen zijn van toepassing op nieuwe werknemers én op bestaande werknemers die een nieuw contract bij je tekenen.
- In een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of minder mag je geen proeftijd meer opnemen.
- Als je een tijdelijk contract niet wilt verlengen, moet je de werknemer minimaal één maand van tevoren daarover informeren. (Deze termijn geldt niet voor contracten korter dan 6 maanden.)
- De wettelijke regeling rond de periode van tijdelijke contracten verandert ook: waar voorheen maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar gegeven mochten worden mag dat straks maximaal twee jaar. Kon de periode van opvolgende contracten tot nu toe worden doorbroken doordat de medewerker drie maanden uit dienst was, straks moet er een periode van 6 maanden tussen zitten. De wijze waarop bij CAO van de ketenregeling kan worden afgeweken, wordt ook beperkt.
- Bij tijdelijke contracten mag een concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang dat dit rechtvaardigt. Dat 'zwaarwegend belang' moet schriftelijk gemotiveerd worden. Welke belangen als voldoende zwaarwegend worden aangemerkt moet in de rechtspraak nog gaan blijken.
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 06-02-2014