LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Schenken in 2014

Schenken in 2014
In de belastingplannen voor 2014 is opgenomen dat de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, welke schenking verband houdt met de eigen woning, tijdelijk wordt verruimd.
 
Voor de periode 1 oktober 2013 - 1 januari 2015:
- Wordt de eenmalig verhoogde schenking van €51.407,- verhoogd naar maximaal €100.000, mits die wordt aangewend voor de eigen woning.
- Vervalt tijdelijk de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door de ouder aan een kind tussen 18 - 40 jaar. Gedurende deze periode mag iedereen van iedereen vrij van schenkbelasting een schenking van €100.000 ontvangen, mits deze schenking wordt aangewend voor de eigen woning.
 
De schenking moet worden gebruikt voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Daarnaast is de huidige vrijstelling zodanig aangepast dat structureel (dit is voor onbepaalde tijd) de schenking ook is te gebruiken voor de aflossing van een restschuld voor de eigenwoning. Dit geldt ook voor de tijdelijke verhoging naar €100.000
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 06-02-2014