LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Checklist jaarafsluiting

Checklist jaarafsluiting
Hier vindt u een overzicht van enkele aandachtspunten voor de laatste loonaangifte.
1. Loonstaat
Aan het einde van het jaar moet u alle personeels- en salarisgegevens verstrekken aan de Belastingdienst. Dit voegt u samen in de zogenoemde loonstaat of verzamelloonstaat.
2. Aangifte
Het is verplicht om de laatste aangifte loonheffingen uiterlijk 31 januari 2014 in te dienen. Als u dit niet doet kunt u een boete krijgen.
3. Jaaropgaaf
Aan het begin van elk jaar moet u een jaaropgaaf versturen naar uw werknemers.
4. Correctie
Mogelijk is er in eerdere loonaangiftes een foutje geslopen. Zodra u de fout ontdekt, moet u dit corrigeren met een correctiebericht. Een correctiebericht over een lopend jaar mag u meesturen met de reguliere aangifte. U moet voor elke fout een correctiebericht versturen.
5. Minimumloon
Het wettelijk bruto minimumloon is €1.477,80 per maand.
6. Afdrachtvermindering
Heeft u het afgelopen jaar afdrachtvermindering toegepast, ga dan na of u dit correct heeft verwerkt in uw loonadministratie en of u alle benodigde papieren heeft.
7. Premiekorting
U kunt als werkgever bijvoorbeeld premiekorting toepassen als u werknemers in dienst heeft met een arbeidsbeperking of voor nieuwe werknemers vanaf 50 jaar die eerder een uitkering kregen. Het kan ook voor jongeren tot 27 jaar die een bijstands- of werkeloosheidsuitkering ontvangen.
8. Geschenken
Controleer of u per werknemer over heel 2013 niet boven de €70 van de schenkenregeling bent uitgekomen. Is dat wel het geval, dan kunt u dit misschien nog onder de eindheffingsregeling voor kleine verstrekkingen of voor bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen brengen.
9. Kostenvergoeding
U moet zorgen voor een goede onderbouwing van de reiskostenvergoeding die tot €0,19 per kilometer onbelast is.
10. Bijtelling
Controleer of u de bijtelling voor het privé gebruik van de zaak correct heeft verwerkt. U hoeft de bijtelling niet toe te passen als de werknemer u een "Verklaring geen privégebruik auto" van de Belastingdienst heeft overhandigd.
11. VAR
Het is verstandig om al uw freelancers om een Verklaring arbeidsrelatie en een kopie van een geldig identiteitsbewijs te vragen. het moet dan wel om een VAR-wuo (winst uit onderneming) of een VAR-dga (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van de vennootschap) gaan.
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 17-02-2014