LinkedInFacebooktwitterGoogle+
 • Van Gurp Financieel Advies
 • Beverweg 78
 • 4817 LP Breda
 • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Nieuwe Wet werk en Zekerheid

Nieuwe Wet werk en Zekerheid

Op 10 juni is de Wet werk en Zekerheid met ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Omdat de bepalingen in deze wet ingrijpende veranderingen met zich meebrengen vinden wij het belangrijk u van een aantal zaken op de hoogte te brengen.

 

 • Proeftijd
  Vanaf 1 januari 2015 mag in een arbeidsovereenkomst voor de duur van maximaal 6 maanden geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Mocht u toch dit beding in de arbeidsovereenkomst willen opnemen dan raden wij u aan om de arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden en een week af te sluiten. Als u toch een beding opneemt in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter is dit beding nietig en heeft het dus geen waarde.

 • Concurrentiebeding
  Er mag alleen een concurrentie- of relatiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als de werkgever hiervoor "zwaarwegende belangen”heeft. Deze belangen dienen dan ook duidelijk in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Als het concurrentiebeding hier niet aan voldoet is dit beding nietig. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

 • AanzegtermijnAls een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer wordt aangegaan dient de werkgever deze arbeidsovereenkomst minimaal 1 maand voor de einddatum "aan te zeggen”. Dat wil zeggen dat de werkgever minimaal 1 maand van te voren de werknemer schriftelijk in kennis moet stellen of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Als de werkgever hier niet aan voldoet heeft de werknemer recht op salaris over de termijn waarover de werkgever deze mededeling te laat te kennen heeft gegeven, met een maximum van één maand.
 • Dit geldt ook voor lopende arbeidsovereenkomsten met een einddatum na 1 januari 2015. Arbeidsovereenkomsten die per 1 februari aflopen dienen dus voor 1 januari schriftelijk te worden aangezegd.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over de die per 1 juli 2015 zullen ingaan.

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 09-07-2014