LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


De eigen woning

De eigen woning
Maatregelen Eigen Woning

Restschuld
Een restschuld ontstaat als de verkoopprijs van de eigen woning lager is dan de eigenwoningschuld. De rente over deze restschuld is met ingang van 1 januari 2013 gedurende tien jaar aftrekbaar in box 1. Maar dan moet de restschuld wel ontstaan zijn in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017. De faciliteit is ook van toepassing als er geen eigen woning meer is. Ook geldt er geen aflossingsvereiste voor de restschuld.
Om ervoor te zorgen dat restschulden beter zijn te financieren, wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van tien naar vijftien jaar.

Tijdelijke verhuisregel en regeling bij tijdelijke verhuur
De tijdelijke verlenging van de verhuisregeling hypotheekrenteaftrek, en het herleven van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur, zijn tijdelijke crisismaatregelen die gelden voor mensen met een eigen woning die zij niet verkocht krijgen. Een woningbezitter met dubbele woonlasten blijft dus drie jaar lang recht houden op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. 

Beëindiging verruimde schenkvrijstelling in verband met de eigen woning
In het belastingplan 2014 is de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. In de periode tot en met 31 december 2014 is het mogelijk om € 100.000 te schenken zonder schenkingsrecht te betalen. Het bedrag moet de verkrijger dan wel aanwenden voor de eigen woning. Zowel de relatie tussen de schenker en verkrijger, als de leeftijd van de verkrijger, zijn hierbij niet relevant. Deze maatregel wordt volgens de huidige plannen niet verlengd. Dit betekent dus dat het nog tot het einde van dit jaar mogelijk is om een schenking te doen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling.

Indien u hier meer over wilt weten, of over de vraag of het voordelig voor u is om uw hypotheek over te sluiten voor een lagere rente: Bel ons op 076-5715446.
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 24-09-2014