LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


De werkkostenregeling

De werkkostenregeling
Een werkgever kan onbelast vergoedingen aan zijn werknemers verstrekken. Bijvoorbeeld telefoons, kerstpakketten of een iPad. Dit kan via de werkkostenregeling (WKR). De WKR geldt vanaf 1 januari 2015 voor alle werkgevers. In de WKR zijn nieuwe maatregelen opgenomen die met name toezien op de zogenoemde ‘gerichte vrijstellingen’.

Gerichte vrijstellingen
Binnen de WKR zijn een aantal vergoedingen die worden beschouwd als ‘gerichte vrijstellingen.’ Deze gerichte vrijstellingen zijn specifieke vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever onbelast mag verstrekken. Het voordeel van deze gerichte vrijstellingen is dat deze niet ten koste komen van de vrije ruimte.
Gereedschappen en ICT-middelen
Nieuw is dat gereedschappen en ICT-middelen die noodzakelijk (oftewel; zonder meer nodig) zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking, belastingvrij mogen worden vergoed aan de werknemer. Zonder meer nodig betekent, dat zonder de voorziening de dienstbetrekking niet goed kan worden uitgeoefend.
Voorbeeld
Voor een uitgever is het noodzakelijk dat zijn dagbladjournalist efficiënt werkt. Bij een dergelijk beroep zijn bepaalde digitale hulpmiddelen (apparaten) nodig om optimaal te kunnen werken. Een laptop en een smartphone (maar ook de vergoeding voor het daarbij behorende abonnement) kunnen hier dus onder vallen. Werkkleding en kantoormeubilair worden niet beschouwd als gereedschap.
De onbelaste verstrekking of vergoeding van apparaten is alleen mogelijk, indien de werknemer verplicht is het betreffende apparaat te retourneren of de restwaarde daarvan te vergoeden zodra het apparaat naar de mening van de werkgever niet langer noodzakelijk is.
Ook voor DGA
Deze gerichte vrijstelling staat in principe ook open voor bestuurders of commissarissen, maar dan moet wel aannemelijk worden gemaakt dat dit een gebruikelijke voorziening is die nodig is voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.
Personeelskorting
Ter zake van branche-eigen producten van de werkgever geldt in 2015 tevens een gerichte vrijstelling. Voorwaarde van de vrijstelling voor personeelskorting is dat het voordeel niet méér mag bedragen dan 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten en niet meer dan € 500 per werknemer per jaar. Vanaf 2015 is het niet langer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar volgende kalenderjaren.
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 24-09-2014