LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


De werkostenregeling

De werkostenregeling
Een werkgever kan onbelast vergoedingen aan zijn werknemers verstrekken. Bijvoorbeeld telefoons, kerstpakketten of een iPad. Dit kan via de werkkostenregeling (WKR). De WKR geldt vanaf 1 januari 2015 voor alle werkgevers. In de WKR zijn nieuwe maatregelen opgenomen die met name toezien op de zogenoemde ‘gerichte vrijstellingen’. 

Gerichte vrijstellingen
Binnen de WKR zijn een aantal vergoedingen die worden beschouwd als ‘gerichte vrijstellingen.’ Deze gerichte vrijstellingen zijn specifieke vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever onbelast mag verstrekken. Het voordeel van deze gerichte vrijstellingen is dat deze niet ten koste komen van de vrije ruimte.

Gereedschappen en ICT-middelen
Nieuw is dat gereedschappen en ICT-middelen die noodzakelijk (oftewel; zonder meer nodig) zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking, belastingvrij mogen worden vergoed aan de werknemer. Zonder meer nodig betekent, dat zonder de voorziening de dienstbetrekking niet goed kan worden uitgeoefend.
De onbelaste verstrekking of vergoeding van apparaten is alleen mogelijk, indien de werknemer verplicht is het betreffende apparaat te retourneren of de restwaarde daarvan te vergoeden zodra het apparaat naar de mening van de werkgever niet langer noodzakelijk is.

Personeelskorting
Ter zake van branche-eigen producten van de werkgever geldt in 2015 tevens een gerichte vrijstelling. Voorwaarde van de vrijstelling voor personeelskorting is dat het voordeel niet méér mag bedragen dan 20% van de waarde in het economische verkeer van deze producten en niet meer dan € 500 per werknemer per jaar. Vanaf 2015 is het niet langer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar volgende kalenderjaren.

Wilt u meer weten?: Bel 076-5715446
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 24-09-2014