LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid
Nieuw in ons assortiment: AOV: 2-jaars / 5-jaars AOV!
Hiermee verwachten we voor veel ondernemers een goede oplossing te bieden in die situaties dat zij (nog) geen volwaardige AOV kunnen afsluiten. In het licht van de politieke discussie over de volgens sommigen "kennelijke onverzekerbaarheid van het explosief groeiend aantal ZZP’ers” lijkt me dit uitstekend nieuws!

Voor wie is dit product geschikt?
Ondernemers die:
- eigen arbeid inzetten om een inkomen te verdienen, en
- voor hun bedrijfsvoering geen zware vaste lasten hebben zoals bijvoorbeeld personeel of een kantoorpand, en
- een inkomen hebben tot € 50.000,- (zoals starters), en 
- na 2 of 5 jaar ziekte verwachten een andere inkomstenbron te hebben gevonden.

Een uitgebreide verzekering met beperkte dekking 
Wat zit er in?                                                                                   

- Advies over preventie
- Hulp bij arbeidsongeschiktheid
- Bij verblijf in buitenland tot 6 maanden loopt de verzekering door
- Voorziening voor zwangerschap en bevalling
- Eenmalige uitkering bij een ongeval
- Rechtsbijstand
- Tussentijds aanpassen verzekerd bedrag (periodieke opgave)

Wat zit er niet in of beperkt?
- Geen indexatie van verzekerde bedragen of uitkeringen
- 2 uitkeringsdrempels mogelijk:
25% (standaard)
45%
Wanneer eindigt de uitkering?
Een uitkering eindigt als de maximale aaneengesloten uitkeringsduur van 2 of 5 jaar is bereikt. De verzekering wordt daarna automatisch beëindigd en de uitkering en ondersteuning aan verzekerde stopt. Een wijziging in de oorzaak van arbeidsongeschiktheid heeft geen invloed op de duur van de uitkering. 

Wilt u meer weten over deze nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bel ons op 076-5715446 of mail naar info@vangurpadvies.nl .

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 25-02-2015