LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


VAR 2014 blijft voorlopig geldig.

VAR 2014 blijft voorlopig geldig.
VAR 2014 blijft voorlopig geldig 
 
De invoering van de BGL (beschikking geen loonheffingen) is in december 2014 uitgesteld. De BGL was bedoeld als vervanging voor de VAR (verklaring arbeidsrelatie). Inmiddels is er door FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV en CNV Vakmensen, net als door VNO-NCW en MKB Nederland, een alternatief voor de BGL aangedragen.

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben hierin (net als bij de BGL) een verantwoordelijkheid voor de juistheid van de feiten en omstandigheden zoals ze aan de Belastingdienst zijn gepresenteerd. Momenteel wordt onderzocht of de ideeën een breder draagvlak hebben dan de BGL. Ook wordt onderzocht of de alternatieven - net als de BGL - de mogelijkheden voor de Belastingdienst vergroten om handhavend op te treden. 

De resultaten van dat onderzoek worden dit voorjaar bekend. In afwachting daarvan blijft de VAR 2014 geldig als opdrachtnemer hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 25-02-2015