LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Fiets van de zaak

Fiets van de zaak
Fiets van de zaak als ondernemer
 
Het kan voordeliger zijn om de fiets als privé-vermogen te beschouwen. Voor het gebruik van een privé-fiets in zakelijk- en woon-werkverkeer mag dan namelijk € 0,19 per kilometer als kosten worden geboekt. Dat geeft in veel gevallen hogere kosten (die je mag opvoeren in je bedrijf) dan als de fiets als beroepsvermogen wordt beschouwd.

De fiets als beroepsvermogen
Een fiets koop je voor langdurig gebruik. De aanschaf wordt gezien als investering. Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meer dan één jaar en een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die voor het drijven van de onderneming worden gebruikt. Door de belastingdienst wordt de grens voor de aanzienlijke waarde op minimaal € 450 exclusief omzetbelasting aangehouden.

De fiets als privé-vermogen
Wanneer de fiets niet tot het bedrijfsvermogen kan worden gerekend maar als privé-vermogen wordt gezien is er geen sprake van afschrijving, noch van investeringsaftrek. Je kunt dan evengoed de kosten van de fiets als beroepskosten boeken, maar dan op basis van een bedrag per zakelijk gereden kilometer. Dat bedrag is € 0,19 zowel voor woon-werk-kilometers als voor andere beroepsmatige kilometers.

Even samenvattend
De investering in een bedrijfsfiets is dus het bedrag dat je ervoor betaald hebt, exclusief de teruggevraagde omzetbelasting, en exclusief het gedeelte dat je moet toerekenen aan verwacht privé-gebruik. Dit bedrag is belangrijk want hierop wordt de afschrijving gebaseerd en de investeringsaftrek.

Investeringsaftrek
De investeringsaftrek is een premie op het investeren in de onderneming. De regeling leidt tot een aftrekpost op het belastbaar inkomen ter grootte van een percentage van de investering. De hoogte van het percentage is ook weer afhankelijk van de winst. In de meeste gevallen bedraagt het percentage nu 28%.

Wanneer je investeringen in het kalenderjaar minder bedragen dan € 2.300 en je overweegt nog de aanschaf van een bedrijfsfiets, neem dan even contact met ons op. Wij rekenen voor u uit of het verstandig is in dit jaar te investeren, bijvoorbeeld in de fiets. Het kan er toe leiden dat je totale investeringen ineens over de grens van de grens investeringsaftrek  gaan. Dan wordt die fiets echt een stuk goedkoper. 

Ben jij benieuwd of het zinvol is te investeren in een fiets van de zaak? Een afspraak is zo geregeld: bel 076-5715446.
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 22-06-2015