LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Transitievergoeding

Transitievergoeding
Transitievergoeding

Als werkgever bent u voortaan een transitievergoeding verschuldigd wanneer uw tijdelijke of vaste werknemer ten minste 2 jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beëindigd.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten
Eventuele transitiekosten en/of inzetbaarheidskosten mag u van de transitievergoeding aftrekken. Dat kan alleen als uw werknemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd vóór u deze kosten maakt.
Transitiekosten zijn kosten gemaakt in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst. Het gaat om kosten gericht op het ‘van werk naar werk’ helpen van uw werknemer, zoals kosten voor (om)scholing of outplacement.
Inzetbaarheidskosten zijn kosten gemaakt tijdens het dienstverband om een bredere inzetbaarheid van uw werknemer op de arbeidsmarkt te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die als timmerman werkzaam is en in de avonduren een mbo-opleiding tot lasser volgt.

Loon
De transitievergoeding na eventuele aftrek van transitiekosten en inzetbaarheidskosten is voor uw werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking. U past hierop de groene tabel voor bijzondere beloningen toe.
De transitie- en inzetbaarheidskosten zijn vergoedingen en daarmee in principe loon. Op deze kosten kunnen wel gerichte vrijstellingen (zoals voor outplacementkosten), nihilwaarderingen of normbedragen van toepassing zijn. Zijn de kosten loon, dan staat nog de vraag open of het gaat om loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking. De fiscale behandeling van transitie en inzetbaarheidskosten is dus maatwerk. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met ons kantoor: 076-5715446 
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 17-08-2015