LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Verdwijning VAR Verklaring

Verdwijning VAR Verklaring

 Steeds vaker zijn er zelfstandigen die op vrijdag nog in loondienst werkten en op maandag ineens zelfstandige zijn. Of zelfstandigen die al tien jaar lang bij dezelfde opdrachtgever om half negen binnenlopen en om vijf uur weer naar huis gaan. In hoeverre zijn dat eigenlijk nog zelfstandigen?

Waarom is de VAR ooit in het leven geroepen?

De VAR is een verklaring die wordt afgegeven door de Belastingdienst waarmee de bedrijfsrechtelijke status van een professional wordt bepaald. Zo hoeven zelfstandigen geen loonbelasting te betalen. De bedoeling van de VAR is dat er van te voren wordt besloten of iemand voldoet aan de eisen van zelfstandigheid en er steekproefsgewijs achteraf controle op wordt uitgevoerd

Waarom zou de VAR niet kunnen blijven?

De VAR dreigt aan haar eigen succes ten onder te gaan. Sinds de invoering van de VAR is het aantal zelfstandigen in Nederland bijna vervijfvoudigd. Dit heeft een hoop fiscale gevolgen voor de overheid omdat al deze professionals geen loonheffing en sociale premies hoeven te betalen. Met de VAR-constructie zijn opdrachtgevers gevrijwaard van navorderingen zoals deze in de jaren ’90 hebben plaatsgevonden. De zelfstandige professionals kunnen alsnog te maken krijgen met controles en daarmee samenhangende boetes. Daarnaast is er zoiets als ‘schijnzelfstandigheid’ zoals bovenstaand voorbeeld.

Komt er iets hiervoor in de plaats? 

Ter vervanging van het huidige VAR-systeem gaat de Belastingdienst volgens ''de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties'' (Wet DBA) opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met opdrachtnemers (freelancers of zzp’ers) voor de loonheffingen. Aan de hand van overeenkomsten van opdracht beoordeelt de Belastingdienst of er loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 2 februari 2016 en treedt in werking op 1 mei 2016.


Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 29-04-2016