LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


De belastingdienst

De bezwaartermijn van 6 weken is van dwingend recht en overschrijding van deze termijn leidt ertoe dat een bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard. Alsdan wordt het bezwaarschrift strikt genomen niet in behandeling genomen door de Belastingdienst.

 

In de wet is bepaald dat een bezwaarschrift tijdig is ingediend, als dit binnen 6 weken gebeurd. Wordt een bezwaarschrift echter per post wordt verzonden, dan geldt een soepeler regeling.  

 

Advies:

Zorg ervoor dat u tijdig uw aanslagen van de Belastingdienst, waarbij u twijfelt,naar Van Gurp Financieel Advies toestuurt.