LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Verhoogde vrijstelling

Verhoogde vrijstelling
In 2017 mag u gebruik maken vaan een eenmalig verhoogde vrijstelling van €100.000,- voor een woning.

De eenmalig verhoogde vrijstelling geldt niet alleen als u een schenking van uw ouders ontvangt, maar dit geldt ook voor schenkingen die u van anderen krijgt. Als uw ouders een schenking met verhoogde vrijstelling doen komt deze in plaats van de algemene vrijstelling van €5.320,- en van de schenking van uw ouders mag u altijd €25.526 vrij besteden. De rest moet u besteden aan uw eigen huis. Als u een schenking krijgt van iemand anders dan uw ouders, dan komt deze in plaats van de algemene vrijstelling van €2.129,-. Bij een schenking van anderen mag u maar €2.129,- vrij besteden.

Mocht u een schenking van €100.000,- ontvangen, dan zijn er een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen:
- U moet in de aangifte schenkbelasting 2017 de vrijstelling aanvragen.
- U bent tussen de 18 of 40 jaar oud. Bent u over de 40 jaar, maar uw partner nog niet dan mag u ook nog gebruik maken van de vrijstelling.
- U moet het bedrag van de schenking gebruiken om: rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen; uw eigenwoningschuld af te lossen; een eigen woning te kopen of te onderhouden; een restschuld van uw verkochte woning af te lossen.
- U mag niet eerder gebruik gemaakt hebben van een schenking met verhoogde vrijstelling van een persoon die u al eerder een schenking heeft gedaan.
- U moet schriftelijk aan kunnen tonen dat de schenking daadwerkelijk betaald is en dat u de schenking gebruikt hebt voor uw eigen  woning. 
- De schenking moet voor 31 december 2019 gebruikt zijn.
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 08-12-2017