LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Nieuwe privacywet

Nieuwe privacywet
Vanaf 25 mei gaan de nieuwe Europese regels van de nieuwe privacywetgeving in. De eerste regels werden vastgesteld toen het internet nog niet zo ver ontwikkeld was, vandaar dat de wet de afgelopen jaren is herzien. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. 

De Wet bescherming persoonsgegevens houdt in, dat er regels zijn om de privacy van de burgers te waarborgen. Zo mogen bijvoorbeeld de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet zorgvuldig verwerkt worden en het houdt bijvoorbeeld ook in, dat de burger het recht heeft om te weten wat er met al zijn persoonsgegevens gebeurt. Maar vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens dus vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Organisaties krijgen meer verplichtingen en verantwoordelijkheid. Dit wordt de verantwoordingsplicht genoemd. Dit houdt in dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming de verantwoordelijkheid bij de organisaties legt. Er moet aangetoond kunnen worden dat de juiste organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om aan de AVG te voldoen. Maar aan de andere kant worden er ook meer mogelijkheden geboden die u helpen de wet na te leven. De dingen die na 25 mei veranderen voor organisaties zijn het volgende:
- Verwerkingen van persoonsgegevens hoeven niet meer doorgegeven te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens
- U kunt verplicht zijn een 'Data protection impact assessment' uit te voeren. Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevenswerking in kaart te brengen.
- U kunt verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Zo'n functionaris is onder andere om toezicht te houden en te adviseren over de beveiliging en technologie.

Ook komt er een versterking en uitbreiding van de privacyrechten. Nieuwe privacyrechten zijn: het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. Het recht op vergetelheid betekent dat u het recht heeft om 'vergeten' te worden. Dit is alleen niet in alle gevallen. Alleen in de volgende gevallen is de vergetelheid van toepassing:
- Als de organisatie de persoonsgegevens niet meer nodig heeft.
- Als de persoon de toestemming heeft ingetrokken
- Als de persoon in kwestie bezwaar maakt tegen de verwerking
- Als een organisatie onrechtmatig de persoonsgegevens verwerkt
- Als er een wettelijk bepaald bewaartermijn is
- Als de verzamelde persoonsgegevens van iemand zijn die jonger dan 16 jaar is

Het recht op recht op dataportabiliteit houdt in, dat mensen straks het recht hebben om hun persoonsgegevens van de organisatie te ontvangen. Zo kunnen zij makkelijk hun gegevens aan een andere leverancier doorgeven. Ook kunnen ze eisen dat hun persoonsgegevens direct worden doorgestuurd naar een andere dienstverlener.Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 06-02-2018