LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Aftrekposten gaan omlaag

Aftrekposten gaan omlaag
De belastingvoordeel aftrekposten gaan omlaag. Niet alle aftrekposten gaan omlaag, maar het gaat om de ondernemersfaciliteiten, de aftrekbare kosten voor de eigen woning, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrekken. Vanaf 2020 zal de aftrek in het zelfde tempo afgebouwd, totdat het belastingvoordeel gelijk is aan het basistarief dat iets lager ligt dan 37%. 

Onder de belastingvoordelen voor de ondernemers vallen:
- Zelfstandigenaftrek
- S&O-aftrek
- Meerwerkaftrek
- Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
- Stakingsaftrek
- MKB-vrijstelling

Onder de persoonsgebonden aftrekposten vallen:
- Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
- Weekenduitgaven voor gehandicapten
- Scholingsuitgaven
- Uitgaven voor monumentenpanden
- Kwijtgescholden durfkapitaal
- Aftrekbare giften
- Uitgaven voor specifieke zorgkosten
- Restant persoonsgebonden aftrekposten van voorgaande jaren

In 2018 en 2019 is er een verlaging van 0,5%, maar dit geldt alleen voor de hypotheekrenteaftrek. Dus vanaf 2020 worden alle aftrekposten verlaagd. Dit gebeurt dan van 2020 t/m 2023 met een percentage van 3%. Het resterende belastingvoordeel komt dan in 2023 op een maximumtarief van 37%. Het percentage dat uw voordeel is, is wel afhankelijk van uw inkomen.

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 06-02-2018