LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Wet DBA kwaadwillenden

Wet DBA kwaadwillenden
De uitstel van de handhaving van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) is verlengd tot 1 januari 2020. Tot deze tijd krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen boetes of naheffingen als achteraf toch blijkt, dat er wel sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 uitbreiden.

De handhaving zal zich dus, vanaf 1 juli 2018, niet langer alleen op de ernstige gevallen, maar ook op andere kwaadwillenden. Om bij de kwaadwillenden te handhaven, moet de Belastingdienst de volgende 3 criteria kunnen bewijzen:
1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
3. Er is sprake van opzettelijke schijzelfstandigheid

Het kabinet wilt de grote groep zzp'ers genoeg ruimte geven om te kunnen ondernemen, maar vindt wel dat de dat de zzp'ers een wel overwogen keuze moeten maken voor het ondernemerschap en dat ze niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid. Je wordt gezien als schijnzelfstandige als je als zzp'er voor een opdrachtgever werkt, maar je eigenlijk in loondienst bent. Dit houdt in dat je een vast aantal uren in de week werkt en de opdrachtgever eigenlijk jouw baas is (dus zegt wat je moet doen), maar je hebt geen contract maar je bent ingehuurd. Je lijkt dan een zelfstandige ondernemer, maar je bent schijnzelfstandig. Je werkt dus eigenlijk in verkapte loondienst.  
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 15-02-2018