LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Fiscale wijzigingen 2018

Fiscale wijzigingen 2018
Per 1 januari 2018 gaat er het een en het ander veranderen op het fiscale gebied. Dit komt doordat de Eerste kamer op 19 december 2017 het Belastingplan 2018, de wet Overige fiscale maatregelen 2018 en de Wet Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld heeft aangenomen.

Afschaffing renteaftrek restuschuldfinanciering
In 2012 werd de restschuldregeling als tijdelijke crisisregeling geïntroduceerd. Wie na verkoop van zijn woning nog een restschuld heeft, mag de rente hierover nog maximaal vijftien jaar fiscaal aftrekken. Het doel van de restschuldregeling is, dat er een doorstroming komt op de woningmarkt. Maar deze regeling komt dus per 1 januari 2018 te vervallen. Dit komt omdat de staatssecretaris geen aanleiding ziet om de regeling te verlengen aangezien het aantal transacties op woningmarkt flink is gestegen, net zoals de woningprijzen. 

Verval inkeerregeling voor buitenlands inkomen uit sparen en beleggen
De inkeerregeling is een regeling waarbij personen, die inkomen of vermogen verzwegen hebben, dit vrijwillig aankunnen geven. Door deze inkeerregeling krijgen belastingontduikers een lagere boete bij vrijwillige melding. Het gebruik van deze regeling is uitsluitend mogelijk als de fiscus het verzwegen inkomen of vermogen nog niet op het spoor was.  Als de Belastingdienst verzwegen inkomsten of vermogen op het spoor komt, dan moet hier alsnog belasting over betaald worden en de Belastingdienst kan een boete opleggen. De boete is een percentage van de nagevorderde belasting en is afhankelijk van de omstandigheden. Ze worden als volgt verdeeld:
- Grove schuld: Box 1 of 2 of erfenis 25%. Box 3 75%
- Opzet: Box 1 of 2 of erfenis 50%. Box 3 150%
- Ernstige fraude of recidive: Box 1 of 2 of erfenis 100%. Box 3 300%
Er kunnen strafverzwarende of strafverminderende factoren zijn, waardoor het percentage hoger of lager is.

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
Vanaf 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. Deze leeftijd is niet de leeftijd dat je echt met pensioen kunt, maar dit is een 'reken'leeftijd. Deze leeftijd wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane fiscale opbouw via de werkgever. De reden dat de pensioenrichtleeftijd toeneemt, is dat sinds 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd wettelijk gekoppeld is aan de Centraal Bureau voor de Statistiek geraamde levensverwachting. Doordat de pensioenrichtleeftijd toeneemt, kan er een groter inkomenstekort ontstaan omdat het verschil tussen de AOW leeftijd en de pensioenleeftijd toeneemt. 
- De AOW leeftijd was in 2017 65 jaar en 66 maanden en de pensioenleeftijd was 67 jaar (een verschil van 15 maanden) 
- De AOW leeftijd wordt in 2018 66 jaar en de pensioenleeftijd gaat naar 68 jaar (een verschil van 24 maanden) 

Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 15-02-2018