LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Pensioenoverzicht

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl  ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld. 

Hiermee kunt u nagaan of er een pensioentekort of een nabestaandenpensioen tekort is. U krijgt een duidelijk beeld van wat reeds is opgebouwd en wat er in de toekomst nog wordt opgebouwd.

Met uw Digi-D code kunt u makkelijk inloggen en een overzicht van uw pensioen krijgen. In een persoonlijk gesprek kunnen we samen met u inzicht krijgen hoe uw pensioeninkomen er uit gaat zien en of dit voldoende is.

Voor meer informatie en een adviesgesprek kunt u contact opnemen met ons kantoor, 076-5715446.