LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Vrijstelling schenkingsbelasting.

 

Op 1 januari 2010 is een nieuwe schenkingsvrijstelling in de wet opgenomen. Het gaat om de vrijstelling voor de schenkbelasting van een bedrag dat ouders aan hun kind schenken in verband met de aankoop van een eigen woning. Sinds kort is deze schenkingsvrijstelling verruimd.

 

Een bedrag van maximaal € 50.300 (tarieven 2011) is vrijgesteld voor de schenking die ouders aan hun kind met een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar of een partner in die leeftijdscategorie) doen voor de financiering van een eigen woning. Of voor de kosten die daarna voor die eigen woning zijn gemaakt. Het moet gaan om:

 

  • Kosten van het verwerven van een eigen woning;
  • Kosten van het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot een eigen woning;
  • Kosten van het aflossen van een eigenwoningschuld;
  • Kosten van het verbeteren en onderhouden van een eigen woning.

 

De schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Als de Belastingdienst daarom verzoekt moeten de ouders en het kind schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk is betaald en door het kind is gebruikt voor de kosten die hierboven zijn genoemd.