LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Financiering woning kind.

Ouders kunnen de maandlasten van hun kind beperken bij de (her)financiering van de woning van het kind. Het uitlenen van een bedrag aan het kind (die recht op hypotheekrenteaftrek heeft) kan financieel en fiscaal aantrekkelijk zijn. Wanneer het kind rente betaalt en in aftrek brengt, kan de ouder vervolgens een deel van deze rente ‘terugschenken’. Tot een bedrag van 5.030 euro per jaar mag dit zonder schenkbelasting plaatsvinden.

Daarnaast kan een ouder gebruikmaken van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling van 24.144 euro voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar. Gebruikt het kind de schenking voor de aankoop/aflossing van een eigen woning(schuld) of voor het betalen van de kosten van een dure studie of opleiding, dan geldt zelfs een eenmalige verhoogde vrijstelling van 50.300 euro.

De uitkomst op de vraag of schenken van een bedrag of uitlenen van datzelfde bedrag fiscaal het meest voordelig is, zal sterk afhangen van de feiten en omstandigheden van zowel ouder als kind.

Voorbeeld:
Zoon gaat zijn woning uitbouwen. De kosten van de verbouwing bedragen 50.000 euro. Ouders hebben 100.000 euro op een spaarrekening staan en willen de verbouwing financieren. Wat zijn de fiscale gevolgen bij schenken of uitlenen van het bedrag tegen 6%?

Schenken:
Door gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling, kan zonder schenkbelasting 50.000 euro aan de zoon worden geschonken. Komen de ouders te overlijden, dan wordt voorkomen dat (afgezien van een eventuele vrijstelling van maximaal 19.114 euro) over 50.000 euro erfbelasting verschuldigd is. Dit kan een fiscaal voordeel opleveren van 10.000 euro (20% van 50.000 euro).

Conclusie:
Op basis van bovenstaande gegevens zal de leenvariant jaarlijks 828 euro opleveren. Door direct te schenken wordt een potentieel erfbelastingvoordeel behaald van 10.000 euro. De terugverdientijd van de leenvariant ten opzichte van de schenkvariant bedraagt hierdoor ongeveer 12 jaar. Het zal dus sterk van de feitelijke situatie afhangen of lenen danwel schenken of een combinatie daarvan (fiscaal) het meest gewenst is.