LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Laat uw partner verzorgd achter

Laat uw partner verzorgd achter!

 

U wilt er vast voor zorgen dat uw partner niet ieder dubbeltje driemaal hoeft om te draaien als u komt te overlijden. Als u in een eigen onderneming heeft, kunt u hiervoor een partnerpensioen afsluiten. Heeft u een eenmanszaak, dan kunt u bijvoorbeeld een particuliere overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

 

Bij pensioenregelingen denkt u waarschijnlijk aan het geld dat u ontvangt zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Partnerpensioen zorgt er echter niet alleen voor dat uw partner van een inkomen wordt voorzien als u na uw pensionering overlijdt, maar ook als dat al vóór die tijd gebeurt.

Het partnerpensioen is gewoonlijk gekoppeld aan uw ouderdomspensioen. De hoogte ervan is dus meestal afhankelijk van het salaris én het aantal maximaal te bereiken dienstjaren. Dit geldt echter niet voor alle pensioenregelingen. U kunt dit het beste even navragen bij  uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Partnerpensioen kan op twee manieren ingericht zijn.

 

U kunt pensioen op opbouwbasis hebben of op risicobasis.

1.    Bij een partnerpensioen op opbouwbasis bouwt u jaar na jaar kapitaal op. Eigenlijk spaart u gewoon voor later. Als u niet langer in dienst bent van de werkgever of stopt met het betalen van premie, blijft het recht op het opgebouwde partnerpensioen gewoon bestaan.

2.    Een pensioen op risicobasis is een soort verzekering. Uw nabestaanden kunnen dus alleen aanspraak op het partnerpensioen maken zolang u in dienst bent van het bedrijf waar u het pensioen opbouwt. Wordt u werkloos, dan vervalt het recht op uitbetaling van het pensioen na uw overlijden. Dit type partnerpensioen komt steeds vaker voor.

 

Opeisbaar

 

Na een echtscheiding blijft het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen na uw overlijden gewoonlijk door uw ex-echtgeno(o)t(e) opeisbaar. Als u een nieuwe partner krijgt, kan die alleen aanspraak maken op het partnerpensioendeel dat u na de scheiding heeft opgebouwd. Dit is overigens alleen aan de orde bij een partnerpensioen op opbouwbasis. Bij een partnerpensioen op risicobasis krijgt de ex-partner gewoonlijk niets na uw overlijden.

 

Voor meer informatie en een adviesgesprek kunt u contact opnemen met ons kantoor, 076-5715446