LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Het vitaliteitspakket

Het Vitaliteitspakket

 

Het Belastingplan 2012 introduceert het Vitaliteitspakket. Mooie naam, schone regeling, en je moet inderdaad vitaal zijn om de tekst door te worstelen. Onder het Vitaliteitspakket, wat nieuw is en geleidelijk zal worden ingevoerd over de jaren 2010 en 2011, zullen vier fiscale regelingen vervallen.

 

De vier fiscale regelingen die zullen vervallen zijn de volgende:

 

•de arbeidskorting voor ouderen (vervalt in 2012)

•de doorwerkbonus (vervalt 2013)

•de spaarloonregeling (vervalt 2012)

•de levensloopregeling (vervalt 2012)

 

Daarvoor in de plaats komen:

 

•een werkbonus voor 61-plussers (invoering 2013)

•Vitaliteitsparen (invoering 2013)

•extra stimulering scholing (invoering 2013)

Werkbonus voor 61-plussers

 

De twee bestaande stimuleringsregelingen voor ouderen om te blijven werken, te weten de arbeidskorting voor werknemers ouder dan 58 jaar (een korting die gegeven wordt via de loonbelasting) en de doorwerkbonus voor werknemers ouder van 62 en ouder (een korting die gegeven wordt via de inkomstenbelasting), worden afgeschaft en worden vervangen door één werkbonus. Deze nieuwe werkbonus bedraag € 2.350 per jaar en is gericht op 61-plussers met een laag inkomen. De werkbonus loopt via de loonbelasting.
 

Vitaliteitsparen

 

Spaarloon- en levensloopregeling

 

De bestaande regeling voor spaarloon en levensloop verdwijnt en gaan op in het vitaliteitsparen.

 

De spaarloonregeling wordt per 2012 afgeschaft. Het in de spaarloonregeling opgebouwde vermogen komt in principe vrij in 2012. Men kan evenwel zijn spaarloontegoed ook laten staan. Zolang deze tegoeden nog niet zijn vrijgegeven, blijft de vrijstelling in box 3 bestaan.

 

De levensloopregeling blijft voor 2012 nog openstaan voor deelnemers die op 31 december 2011 € 3.000 of meer op hun levenslooprekening hebben staan. Vanaf 2012 wordt geen levensloopkorting meer opgebouwd. De tot deze tijd opgebouwde rechten op levensloopkorting kunnen worden verzilverd bij opname van het spaartegoed of bij de omzetting van levensloop in vitaliteitsparen.

 

Degenen die per 31 december 2011 minder dan € 3.000 in hun levensloopregeling hebben opgebouwd, kunnen het tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof; zij kunnen niet meer bijstorten.

 

 Voor alle deelnemers aan de levensloopregeling geldt dat zij er ook voor kunnen kiezen om in 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing om te zetten in vitaliteitsparen. Voor levensloopspaarders met een tegoed van minder dan € 3.000 en die hun tegoed in 2013 niet omzetten, wordt het tegoed op 31 december 2013 in één keer belast.

 

Het vitaliteitsparen

 

Het vitaliteitsparen moet deelnemers in staat stellen fiscaalvriendelijk te sparen. Vitaliteitsparen staat open voor werknemers, ondernemers (ook zzp’ers) en resultaatgenieters. Het vitaliteitsparen kent geen opnamedoelen. De stortingen in het vitaliteitsparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Bij opname uit het tegoed wordt belasting geheven. Het opgebouwde nog niet opgenomen vitaliteitsspaarsaldo is niet belast in box 3. Er geldt een maximum: het fiscaal maximaal gefacilieerd op te bouwen vitaliteitsspaarsaldo bedraagt € 20.000. Het jaarlijks maximaal aftrekbare gefacilieerd te storten bedrag bedraagt € 5.000. Opname uit het vitaliteitsparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot € 10.000 per jaar.

 

Stimulering scholing

 

Ter stimulering van extra scholing wordt de drempel voor aftrek van scholingsuitgaven in box 1 verlaagd van € 500 naar € 250, waardoor men dus eerder voor aftrek in aanmerking komt.