LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Speciaal voor de IB-Ondernemers.

Bepaal nu wanneer u bedrijfsmiddelen bestelt
Voor de ‘investeringsaftrek’ — een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag — is het bestelmoment bepalend. Als u het bedrijfsmiddel in 2010 nog niet in gebruik neemt en u heeft slechts aanbetaald, wordt de investeringsaftrek beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag. De overige aftrek vindt dan in 2011 plaats  als in dat jaar ten minste een bedrag ter grootte van de resterende aftrek is betaald of het bedrijfsmiddel daadwerkelijk in gebruik is genomen.
LET OP: Elk bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd, moet minimaal € 450 (exclusief BTW) kosten om in aanmerking te komen voor de aftrek, terwijl het totaal aan bedrijfsmiddelen méér dan € 2.200 (exclusief BTW) moet bedragen. Overleg met uw accountant of belastingadviseur.
 
Betaal uw meewerkende partner
Natuurlijk overlaadt u uw meewerkende partner al met cadeautjes, maar er is nog een reden om hem of haar flink in de bloemetjes te zetten. Een zakelijke beloning van minimaal € 5.000 is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast tegen het laagste tarief (zolang de beloning onder de € 18.218 blijft en hij/zij geen andere inkomen heeft). Leg deze beloning wel even in een schriftelijke overeenkomst vast.
 
Houd uw uren bij
Heeft u als ondernemer in 2010 — aantoonbaar — ten minste 1.225 uur in de zaak gewerkt? Bedragen deze ‘ondernemersuren’ meer dan 50% van uw totaal in 2010 gewerkte uren? Dan heeft u recht op extra aftrekposten. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, eventueel de meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Bent u er bijna? Even doorwerken dus. Bent u ‘starter’, dat wil zeggen: bent u de afgelopen vijf jaar in één of meer jaren geen ondernemer geweest? Dan hoeft u alléén te voldoen aan de 1.225-uurseis en niet aan het 50-procentscriterium. U heeft bovendien recht op de startersaftrek als u in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek speciaal voor startende ondernemers.
> Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet een ondernemer minimaal 1.225 uur voor de onderneming werken. Ook uren die besteed worden aan acquisitie, scholing en het bijhouden van de administratie mogen daarbij worden meegeteld. Vaak is niet geheel duidelijk om hoeveel tijd het gaat. In verband met de huidige economische crisis zal de Belastingdienst deze regel soepel toepassen.
 
Houd in december uw werkkapitaal op peil
Op het eind van het jaar is het zaak het bedrag op uw ondernemingsrekening op peil te houden als u in privé vermogensrendementsheffing betaalt. Als u nog even wacht met het overhevelen van bijvoorbeeld € 5.000 van uw ondernemersrekening naar de privérekening tot een dag of wat nà de jaarwisseling, bespaart u 1,8% (zie het kader ‘Box 3’) van € 5.000. Da’s toch weer € 90 netto in de pocket.