LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Eerste Kamer keurt wetten Lenteakkoord goed

Eerste Kamer keurt wetten Lenteakkoord goed

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met enkele fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Hierdoor gaan enkele bezuinigingsplannen definitief door. Zo gaat vanaf 2013 de AOW-leeftijd stijgen en is ook de eenmalige extra werkgeversheffing op hoge lonen een feit.

In het bericht ‘Tweede Kamer keurt wetten Lenteakkoord goed’ kon u al lezen dat de Tweede Kamer had ingestemd met diverse maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de Eerste en Tweede Kamer gevraagd om nog voor het zomerreces enkele wetsvoorstellen te behandelen. Dit is dus gelukt.

AOW-leeftijd gaat in 2013 echt omhoog

Nu de Eerste Kamer akkoord is met een deel van het Begrotingsakkoord 2013 gaat per 1 januari 2013 de AOW-leeftijd definitief met één maand omhoog. Zoals u in het bericht ‘Nieuwe wet verhoging AOW-leeftijd ingediend’ kon lezen, gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog, zodat die in 2019 op 66 jaar ligt en in 2023 de 67 jaar bereikt. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.
Ook de eenmalige pseudo-eindheffing voor lonen boven € 150.000 gaat nu definitief door. Heeft u werknemers die in 2012 méér verdienen dan € 150.000, dan krijgt u in 2013 eenmalig met deze extra eindheffing van 16% te maken. Hierover kon u ook al lezen in ‘
Extra eindheffing hoge lonen niet te ontlopen’.

Nog geen afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding

Verder heeft de Eerste Kamer ingestemd met het schrappen van de mobiliteitsbonus voor werknemers ouder dan 55 jaar en het afschaffen van de premiekorting die u nu kunt krijgen voor het in dienst houden van een 62-plusser.
De afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is nog niet door de Eerste en Tweede Kamer behandeld. In het najaar wordt hiervoor een apart wetsvoorstel ingediend.