LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Altijd
verzekerd
van het beste
advies"

Nieuws


Overgangsmaatregel btw-verhoging naar 21%

Overgangsmaatregel btw-verhoging naar 21%

De verhoging van het hoogste btw-tarief in de omzetbelasting van 19% naar 21% gaat, net als bij eerdere aanpassingen, waarschijnlijk gepaard met een overgangsmaatregel. Lees hier hoe deze eruit ziet.

Overgangsmaatregel verhoging btw-tarief naar 21%
In het kort komt het er op neer dat het moment waarop u een dienst of goed levert, bepaalt of u 19% of 21% btw berekent, en niet het moment waarop u de factuur uitreikt. Mogelijk volgen nog verdere goedkeuringen, zoals het vóór 1 oktober factureren met 21% btw voor goederen of diensten die u na die datum levert.

In het wetsvoorstel met uitgewerkte fiscale maatregelen voor het begrotingsakkoord 2013 staat het volgende over de overgangsmaatregel: 

1. U berekent 19% btw als u een goed of dienst levert vóór 1 oktober, óók als u op of na die datum de factuur uitreikt en/of de betaling binnen heeft;

2. U berekent 21% btw als u ná 1 oktober een goed of dienst levert. Als u vóór die datum de factuur uitreikt of de betaling ontvangt, draagt u daarover 19% btw af. Op 1 oktober bent u dan echter nog het verschil tussen de 21% en 19% verschuldigd. Dat bedrag verwerkt u in de btw-aangifte van oktober of het vierde kwartaal.

3. Levert u ná 30 september een onroerend goed op basis van een vóór 1 oktober gesloten overeenkomst tegen een vergoeding in termijnen, dan blijft het btw-tarief over de vóór 1 oktober vervallen termijnen 19%.

4. Levert u na 30 september een onroerende zaak inclusief stoffen, waaronder grond, op basis van een vóór 1 oktober gesloten overeenkomst, dan blijft het btw-tarief 19% voor het deel van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de vóór 1 oktober vervallen termijnen en de kosten van de vóór die datum ter beschikking gestelde stoffen.