LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"De van Gurp
filosofie: voor
iedere klant
een stapje extra"

Nieuws


Ziekteverzuim

Ziekteverzuim
Verzuimverzekering
Met een verzuimverzekering verzekert de werkgever zich tegen de financiële risico's van ziekteverzuim. De werkgever krijgt een loonvergoeding tijdens de eerste twee jaar van de ziekte van een medewerker.
 
Inkomensaanvulverzekering
Is een medewerker langer dan twee jaar ziek dan kan zijn inkomen er op achteruitgaan. De inkomensaanvulverzekering verzekert het inkomen van een arbeidsongeschikte medewerker tot 70% van zijn laatstverdiende loon. Is een medewerker volledig arbeidsongeschikt of maakt hij gebruik van zijn restverdiencapaciteit, dan kan dit zelfs oplopen tot 90%.
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar
Na 2 jaar heeft de medewerker recht op een WGA-uitkering, als hij deels of tijdelijk arbeidsongeschikt is.
Overzicht van alle nieuwsberichten | geplaatst op: 20-02-2014