LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Een gezonde dekking voor uw ziektekosten"

Verzekeringen

Samen met u inventariseren we welke risico’s u loopt en wat goed is om te verzekeren.
Uiteraard houden we hierbij rekening met uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
Wij zijn tussenpersoon tussen u en de verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie kunt u ook onze "Dienstverleningsdocument" bekijken.
Klik hieronder op de verzekering van uw keuze voor meer informatie.


Gezin & Gezondheid: Zorgverzekering

Een goede gezondheid is een waardevol bezit. Toch ontkomt niemand er aan om jaarlijks een keer een beroep te doen op de medische zorg. Bijvoorbeeld omdat u bezoek brengt aan de huisarts, uw gebit laat controleren bij de tandarts, of omdat u medicijnen nodig heeft.

Een goede zorgverzekering is belangrijk omdat de kosten van de gezondheidzorg flink kunnen oplopen. De verzekering is ook erg persoonlijk. Iedereen heeft een ander lichaam en de wensen voor medische zorg lopen sterk uiteen. Daarom kunt u zelf een passende zorgverzekering samenstellen door te kiezen uit verschillende pakketten en dekkingen.

Uw zorgverzekering samenstellen
In Nederland is iedereen verplicht een Basisverzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt een groot deel van uw medische kosten, zoals geneeskundige zorg, ziekenhuisverblijf, geneesmiddelen en ziekenvervoer. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd op de polis van hun ouder(s).

U kunt de Basisverzekering met twee extra dekkingen uitbreiden: aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Verzekeraars bieden deze extra dekkingen aan in pakketvorm met verschillende samenstelling van aangeboden zorg.

De aanvullende verzekering dekt kosten voor onder andere fysiotherapie, kraamzorg, alternatieve geneeswijze, psychologische zorg en gebitsbehandelingen voor kinderen tot 18 jaar. De tandartsverzekering dekt de kosten voor behandelingen aan uw gebit en het plaatsen van kronen of bruggen.

Zorgtoeslag
De overheid biedt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering met de zorgtoeslag. De regeling is een zogenoemde 'inkomensafhankelijke regeling'. Dat wil zeggen dat de hoogte van de toeslag afhankelijk is van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. U krijgt meer toeslag naarmate uw inkomen lager wordt. U kunt de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Op www.toeslagen.nl treft u uitgebreide informatie aan over de zorgtoeslag.

Bent u op zoek naar een Zorgverzekering tegen een scherpe premie en met een uitgebreide service? Dan bieden wij u een prima oplossing. Bij het berekenen van uw Zorgverzekering met collectief voordeel heeft u het volgende collectiviteitsnummer nodig: 002534851.