LinkedInFacebooktwitterGoogle+
  • Van Gurp Financieel Advies
  • Beverweg 78
  • 4817 LP Breda
  • Telefoon: 076 - 571 54 46
"Onbetaald verlof met de Levensloopregeling"

Verzekeringen

Samen met u inventariseren we welke risico’s u loopt en wat goed is om te verzekeren.
Uiteraard houden we hierbij rekening met uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
Wij zijn tussenpersoon tussen u en de verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie kunt u ook onze "Dienstverleningsdocument" bekijken.
Klik hieronder op de verzekering van uw keuze voor meer informatie.


Werk & Inkomen: Levensloop

Sinds 1 januari 2006 kunt u als werknemer fiscaal aantrekkelijk sparen voor onbetaald verlof. Hiermee kunt u straks eerder stoppen met werken, maar ook tijdelijk onbetaald verlof opnemen voor een sabbatical of bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Uiteraard in goed overleg met uw werkgever.

Per jaar mogen werknemers maximaal 12% van hun brutoloon opzij zetten in de Levensloopregeling. Dit bedrag wordt op een speciale persoonsgebonden rekening gezet. In totaal mag u tot maximaal 210% van het bruto-jaarinkomen (inclusief rentes) sparen.

Eerder met pensioen
Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders de Levensloopregeling vooral zien als een alternatief voor VUT of Prepensioen. Wanneer maximaal is gespaard binnen de Levensloopregeling en men genoegen neemt met 70% van het inkomen, kun je 3 jaar eerder stoppen met werken.

Volledige vrijheid
Als werknemer heeft u de volledige vrijheid om deel te nemen aan de Levensloopregeling en de keuze van de financiële instelling. U kunt zelf een Levensloopregeling afsluiten en bij uw werkgever aangeven welk deel van uw brutosalaris u wilt inleggen. Uw werkgever houdt dit bedrag in van uw salaris en stort het bedrag op uw speciale Levenslooprekening.

Opname en de fiscus
Uw Levensloopregeling is geen spaarrekening waar u zomaar geld vanaf kunt halen. Uw werkgever zal altijd mee moeten werken, mede omdat er over opnames loonbelasting moet worden betaald.

Wilt u meer informatie of bent u op zoek naar een goede Levensloopregeling? Neem dan gerust contact op voor een afspraak.